Bodily / APKvoorLichaam

Ervaren en enthousiaste professionals.

Bodily / APKvoorLichaam

Volgen kPNI! Orthomoleculaire geneeskunde

Orthomoleculaire geneeskunde

Wat is een kPNI therapeut?

De kPNI of Klinische Psycho-Neuro-Immunologie, bestudeert hoe het lichaam als één geheel functioneert en hoe het eigenlijk kan dat we ziek worden of niet meer (vanzelf) herstellen.

Een kPNI therapeut is in principe ook orthomoleculair- of natuurgeneeskundig geschoold. Daarom noemen zij zich ook wel eens Orthomoleculair kPNI-therapeut.

De wetenschap van de Psycho-Neuro-Immunologie is gebaseerd op de ontdekking dat elk menselijk orgaan en elke afzonderlijke cel voortdurend communiceert met andere organen en cellen en elk mens als zodanig een ‘netwerk’ is van communicerende systemen. Daarnaast maakt de mens ook deel uit van een netwerk van sociale structuren die ook weer invloed hebben op het interne communicatie systeem.

Klinische psycho-neuro-immunologie (kPNI) maakt gebruik van de inzichten uit vele wetenschapsgebieden. Door het samenbrengen van deze inzichten vallen de puzzelstukjes in elkaar en krijgen we een indruk van het grotere geheel. Biologie en evolutiegeneeskunde, biomedische wetenschappen, neurologie, psychologie en gedragswetenschappen en epigenetica leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de kPNI.

De kPNI sluit goed aan bij de inzichten uit de natuurgeneeskunde, de orthomoleculaire geneeskunde en zelfs bij de oosterse geneeswijzen.

Contact

Bellen

Mailen

Reserveren

Alle tarieven

Onderstaande behandeling wordt NIET vergoed door uw zorgverzekering e.d.:

Behandeling ongeveer 25 minuten

€ 30,00

Onderstaande behandeling wordt NIET vergoed door uw zorgverzekering e.d.:

Behandeling ongeveer 55 minuten

€ 55,00

Elastisch medical tapen (incl. materiaal)

€ 15,00

Behandeling DORN /
Behandeling orthomoleculaire geneeskunde /
Behandeling overige natuurgeneeskunde /
Behandeling reflexzone-therapie/voetreflex-therapie:
€ 42,00

Behandeling DORN /
Behandeling orthomoleculaire geneeskunde /
Behandeling overige natuurgeneeskunde /
Behandeling reflexzone-therapie/voetreflex-therapie:
€ 63,00