Bodily / APKvoorLichaam

Ervaren en enthousiaste professionals.

Bodily / APKvoorLichaam

Alternatieve / complementaire geneeswijzen! Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is eigenlijk een verzamelnaam voor een groot aantal alternatieve / complementaire geneeswijzen. Natuurgeneeswijzen hebben met elkaar gemeen dat ze allen een holistische benadering hebben. Deze benadering gaat ervan uit dat de mens als één geheel wordt gezien met een fysieke, psychische, emotionele en spirituele eenheid.

 

Als er een verstoring optreedt in één van de genoemde gebieden zullen de andere gebieden mogelijk ook negatief worden beïnvloed.

Bij een natuurgeneeskundige behandeling en volgens de holistische benadering zal er dan ook niet alleen naar de ziekte, klacht of aandoening zelf worden gekeken, maar naar alle vier genoemde gebieden van de mens.

 

In de Natuurgeneeskunde ligt de nadruk op het zelfherstelvermogen van ons lichaam, zoals dat bestaat in de natuur. Door middel van diverse natuurlijke therapieën, diëten en leefstijladviezen zorgt de Natuurgeneeskunde ervoor dat de klachten verminderen of zelfs verdwijnen, maar ook dat de mensen weer gezond worden en gezond blíjven.

 

Gezondheid is een evenwicht en harmonie in het gehele leven en in de volledige persoon. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vijf natuurgerichte principes:

  • energie (zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel),
  • prikkeloverdracht (het herstel van mentale en fysieke communicatie systemen in het lichaam),
  • drainage (het verminderen van toxische stoffen in het lichaam en/of de geest),
  • voeding (goede voeding geeft evenwicht tussen prestatie en welzijn) en
  • levenskunst (bewustmaking van fysieke en mentale processen die ziekte veroorzaken).

 

Een natuurgeneeskundige bestrijdt geen ziekten, maar richt zich op herstel van gezondheid.

 

Contact

Bellen

Mailen

Reserveren

Alle tarieven

Onderstaande behandeling wordt NIET vergoed door uw zorgverzekering e.d.:

Behandeling ongeveer 25 minuten

€ 30,00

Onderstaande behandeling wordt NIET vergoed door uw zorgverzekering e.d.:

Behandeling ongeveer 55 minuten

€ 55,00

Elastisch medical tapen (incl. materiaal)

€ 15,00

Behandeling DORN /
Behandeling orthomoleculaire geneeskunde /
Behandeling overige natuurgeneeskunde /
Behandeling reflexzone-therapie/voetreflex-therapie:
€ 42,00

Behandeling DORN /
Behandeling orthomoleculaire geneeskunde /
Behandeling overige natuurgeneeskunde /
Behandeling reflexzone-therapie/voetreflex-therapie:
€ 63,00