Bodily / APKvoorLichaam

Ervaren en enthousiaste professionals.

Bodily / APKvoorLichaam

Energiek in 15 minuten Stoelmassage op locatie

Stoelmassage (op locatie)

Energiek in ongeveer vijftien minuten

Stoelmassage is een massage waarbij uw hoofd, nek, schouders, rug, armen en handen worden behandeld. U zit ontspannen in een ergonomisch verantwoorde stoel en ontvangt de massage door de kleding heen. Door de stimulering van de meridianen voelt u letterlijk en figuurlijk alles weer stromen. Ideaal als tussendoortje op een drukke dag.

Het regelmatig los masseren van het bovenlichaam door middel van een stoelmassage heeft een positieve uitwerking op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van mensen. De stoelmassages verhelpen niet alleen klachten, ze hebben ook een grote preventieve werking. Zo wordt onder meer de bloedcirculatie bevorderd, spieren en gewrichten soepel gehouden, een verhoging van het concentratievermogen verhoogd en de afvoer van afvalstoffen bevorderd.

De stoelmassage is NIET geschikt voor zwangere dames of dames die zwanger proberen te worden

Per massage rekenen wij Euro 21,– (excl. BTW), met een minimum van 9 massages (op dezelfde dag/lokatie). Per uur worden er max. 3 behandelingen gegeven. Ons uurtarief is Euro 63,– (excl. BTW).

Reiskosten: Euro 0,30 per kilometer

Boven de 10 km enkele reis worden er WEL reiskosten berekend. Onder de 10 km enkele reis worden er GEEN reiskosten berekend.

Vanaf 9 massages (op dezelfde locatie) worden er onder de 50 km enkele reis GEEN reiskosten berekend.

Parkeerkosten worden WEL berekend.

Op verzoek komt Bodily graag een demonstratiesessie geven (max. 3 personen). De kosten hiervoor zijn Euro 30,– (excl. BTW). Dit bedrag wordt niet in rekening gebracht wanneer er (dezelfde week) besloten wordt stoelmassage in te gaan zetten op contractbasis.

Er zijn interessante tarieven mogelijk bij langere opdrachten. Een offerte met maatwerk kunt u aanvragen via het contactformulier of via ons e-mailadres.

 

De overheid heeft de toegevoegde waarde van stoelmassage erkend en ziet het belang in van een gezond Nederland.
Om de kosten van de stoelmassage te beperken zijn er een aantal mogelijkheden. Veelal kan met een combinatie van deze mogelijkheden het budget aanzienlijk naar beneden worden bijgesteld.
De kosten zijn aftrekbaar als bedrijfskosten en vallen niet onder de loonbelasting als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privé-besparing geniet.

Stoelmassage
Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • U heeft als werkgever een arbo-plan.
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arbo-plan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing voor de werknemer.

De omzetbelasting (BTW) over de stoelmassages is voor werkgevers aftrekbaar als voorbelasting. De massagediensten zijn dus geen personeelsvoorzieningen in de zin van het BUA. Besluit van 30 januari 2002, nummer CPP2002/292M, OB 15.

Contact

Bellen

Mailen

Reserveren

Alle tarieven

Onderstaande behandeling wordt NIET vergoed door uw zorgverzekering e.d.:

Behandeling ongeveer 25 minuten

€ 30,00

Onderstaande behandeling wordt NIET vergoed door uw zorgverzekering e.d.:

Behandeling ongeveer 55 minuten

€ 55,00

Elastisch medical tapen (incl. materiaal)

€ 15,00

Behandeling DORN /
Behandeling orthomoleculaire geneeskunde /
Behandeling overige natuurgeneeskunde /
Behandeling reflexzone-therapie/voetreflex-therapie:
€ 42,00

Behandeling DORN /
Behandeling orthomoleculaire geneeskunde /
Behandeling overige natuurgeneeskunde /
Behandeling reflexzone-therapie/voetreflex-therapie:
€ 63,00